Aутсорсинг услуги

Предности на аутсорсинг услугите

На нашите клиенти, софтверските проекти им ги испорачуваат висококвалификувани проектни тимови. Ова се однесува на софтверот развиен од Цуспис и / или софтверот од други провајдери.

Нашите тимови за испорака на проекти, се поддржани од сите високо квалификувани кадри во рамките на групата Цуспис, без оглед на локацијата. На овој начин, локалните тимови за испорака на проекти ја користат целокупната експертиза од знаење за да донесат решенија на локално ниво.

Заинтересирани сте за соработка?

Контакт


Cuspis Group е основана на
10 Мај 2005 год, со инкорпорација
на првата фирма Cuspis:
London Cuspis со седиште во Лондон.

© 2005 – 2021 Сите права задржани

Следете не: