Интерна испорака на првата фаза од софтверот за Централен управувачки систем

April 11, 2018 Uncategorized

Интерна испорака на првата фаза од софтверот за Централен управувачки систем

Денес го интерно го доставивме Централниот управувачки систем до нашиот главен партнер, а се однесува за Министерството за здравство на Р. Хрватска.

Прилично сме задоволни бидејќи испораката се одвиваше во однос на договорениот термин и финансиските средства. Секако сето ова се должи на нашата експертиза во полето на изработка на софтверски решенија во областа на здравството, како и интерното управување на проекти од ваков тип.

Share: