lipanj 13, 2019 Central Management System

87% svih bolnica u Hrvatskoj koriste novi podsustav prijema i otpusta stacionarnih pacijenata

Pedeset i četiri bolnice u Hrvatskoj što čini 87% svih bolnica koriste novi podsustav prijema i otpusta stacionarnih pacijenata koji je dio Centralnog upravljačkog sustava razvijenog od strane Cuspis Group.

Novi podsustav prijema i otpusta stacionarnih pacijenata omogućio je bolnicama nove funkcionalnosti koje smanjuju vrijeme koje je potrebno za prijavu svakog prijema i otpusta za stacionarne pacijente te ispravku grešaka i konflikata.

Do sada su bolnice ručno prijavljivale prijeme i otpuste te su trebale čekati na rezultat prijave oko 24 sata kako bi vidjele da li ima grešaka ili konflikata u prijavi. Ukoliko bi bilo grešaka bolnice bi iste trebale ispraviti te bi ponovo ručno poslale prijave i onda bi opet morale čekati 24 sata da dobiju odgovor na poslane ispravke.
Ukoliko bi greška u prijavi bila zato jer bi podsustav smatrao da je pacijent već prijavljen u nekog drugoj bolnici (tzv. konflikt), bolnice su trebale zvati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje koji bi onda morao zvati bolnicu gdje je taj pacijent prijavljen kako bi ustvrdili što je točno problem.

Ovaj proces je tipično mogao trajati od dva do tri dana.

S novim podsustavom prijema i otpusta stacionarnih pacijenata bolnice su sada u mogućnosti prije same prijave prema HZZO-u provjeriti da li postoje greške ili konflikti te iste ispraviti ukoliko je moguće. Nakon slanja trenutno se dobije izvještaj o svim greška i konfliktima te dodatno bolnica s kojom je konflikt također dobije obavijest o konfliktu.

Ovakvim načinom bolnice mogu online riješiti međusobne konflikte tipično u roku od nekoliko sati.

Share: