Automatizirajte planiranje rotacije zaposlenika, njihove zamjene i godišnje odmore

Automatizirajte planiranje rotacije zaposlenika, njihove zamjene I godišnje odmore

Aplikacija za upravljanje ljudskim resursima

Kreirajte i planirajte raspored radnih sati koji je sukladan sa postojećim propisima.

Softver za kreiranje rotacije zaposlenih poluautomatizira kreiranje rasporeda. Raspored rada može se upotrijebiti kao baza za kreiranje take rota i odjelnih rotacija što je odmah objavljeno nakon kreiranja.

Rotacije odjela se generiraju iz rasporeda radnih sati i Take rota.

Smanjite broj telefonskih poziva, e-mailova i razgovora licem u lice koristeći elektroničke zahtjeve odobrene prethodno određenim autorizacijskim algoritmima.

Rasporedite vrijeme medicinskog i upravnog osoblja koordinirajući njihovom rotacijom te omogućite brže zamjene koje se odrađuju bez pogrešaka.

Medicinsko osoblje može zatražiti zamjene i neplanirane izostanke tako da objavi zahtjev svim svojim kolegama.

Oni koji se mogu mijenjati za cijeli ili dio traženog perioda mogu odgovoriti i automatski se zamijeniti ako je to dopušteno prethodno određenim autorizacijskim algoritmom.

Softver odobri i objavi zamjenu bez potrebe za intervenciju koordinatora kreiranja rasporeda. Ako postoji potreba za odobrenjem, tada koordinator dobiva zahtjev koji odobri ili odbije a promjene su tada automatski vidljive i objavljene.

Izvještavanje o izuzecima je automatski generirano softverom ako postoji kršenje broja radnih sati.

Izvještaj se šalje doktorovom nadređenom i regulatoru radnih sati. Medicinsko osoblje isto tako može inicirati svoje izvještaje o izuzecima.

Softver generira podsjetnike kako bi osigurao da izvještaji budu riješeni unutar zadanog vremena.

Ishod izvještaja o izuzecima je automatski pohranjen i ako je osigurano slobodno vrijeme, sustav će automatski predložiti kada bi se trebalo uzeti. Sustav omogućuje doktoru da zabilježi da je predloženo rješenje odrađeno.

Svakom klijentu pristupamo individualno te imamo pristup dogovorne implementacije. Prvi korak je analiza trenutne situacije poslije koje sljede koraci:

Migracija stanja rasporeda općenite rotacije kakvo je trenutno iz Excel dokumenata ili prethodnog softvera na novi sustav
Migracija stanja rasporeda odjelne rotacije kakvo je trenutno iz Excel dokumenata ili prethodnog softvera na novi sustav
Podrška kreiranju rasporeda, automatizacija regulatornih pravila broja radnih sati
Generiranje idealnih rotacija sukladno rasporedu radnih sati
Automatizacija zamjena

Integrirano rješenje

Samo jedan program za integraciju svih aspekata medicinskog planiranja ljudskih resursa i implementaciju koji nacionalnim zdravstvenim službama omogućuje:

» Raspored radnih sati
» Rotacije odjela (uključujući dežustva)
» Zamjene i izostanci
» Izvještavanje o izuzecima

Izbacuje stres iz jednadžbe!

SURAĐUJMO

NAŠI PROIZVODI KONTAKT

 

Cuspis Group je osnovana 10 svibnja 2005. godine inkorporacijom prve tvrtke Cuspis: London Cuspis sa sjedištem u Londonu.

© 2005 – 2018 Sva prava pridržana

Unable to display Facebook posts.
Show error

Due to recent changes in the Facebook API it is unfortunately no longer possible to display posts from Facebook Groups. Please see this page for more information.

Pratite nas: