Integrirani zdravstveni informacijski sustav (IZIS)

Integrirani zdravstveni informacijski sustav

Zdravstveni sustav prilika!

Podrška kliničkom odlučivanju
Upravljanje bolestima
E-naručivanje
E-recepti
Integracija i standardi
Sustav medicinskog izdavanja računa
Sustav medicinskog kodiranja
Sustav medicinskih uređaja
Sustav medicinskog raspoređivanja
Upravljanje terapijom
Telemedicina/povezano zdravlje
Elektronički zdravstveni karton

Bolnički informacijski sustav
Informacijski sustav za financije i računovodstvo
Sustav upravljanja ordinacijom
Sestrinska dokumentacija
Glavni indeks pacijenta
Sustav arhiviranja slika
Sustav upravljanja stacionarnom ordinacijom
Elektronički zdravstveni karton

Pub IZIS nudi softverske alate za epidemiološka zdravstvena istraživanja i javne zdravstvene ordinacije.

Pomaže im da angažiraju zajednice i individue u procesima promjena ponašanja i okoliša.

Softver pruža unificirane registre i tablice kodova te opisuje statističke pojave zdravstvenih problema. S tim podacima, mogu se definirati strategije i alati za intervenciju, prevenciju, promociju zdravlja i zdravog življenja.

Web portal E-zdravstvo je mjesto gdje pacijenti i stručnjaci imaju pristup javno dostupnim informacijama kao i sigurnim osobnim podacima, sukladno svojim korisničkim pravima i ulogama. Portal povećava produktivnost organizacije, unapređuje korisničko iskustvo i dijeljenje podataka o pacijentu sa samim pacijentom.

Baza podataka osiguranih osoba, uključujući njihove police osiguranja, naknade i povijesni prikaz daje jedinstveni prikaz podataka i informacija vezanih uz zdravstveno osiguranje i menadžment koja nacionalnim zdravstvenim službama i Zavodima zdravstvenih osiguranja omogućuje pružanje prvoklasnih usluga osiguranicima kao i smanjenje medicinskih prevara, odbijanja zahtjeva, nepotrebnih ili dupliciranih dijagnostičkih testova i kvalificiranosti.

Upotreba tehnologije zdravstvenih E-kartica omogućuje kreiranje ‘jednog mjesta identifikacije’.

To omogućuje zdravstvenim djelatnicima olakšano prepoznavanje pacijenata, brzi uvid u klinički relevantne informacije te promjenu informacija o pacijentu, iako je pacijent prijavljen u drugoj zdravstvenoj ustanovi.

Complete.IHIS – Integrirani zdravstveni informacijski sustav (IZIS)

Danas je u zdravstvu više nego ikad potreban informacijski sustav. Konstantno rastuća očekivanja investitora, vlada, regulatora i općenito javnosti skupa s trendom sve starije populacije zahtjeva konstantne nadogradnje.

Complete.IZIS – Integrirani zdravstveni informacijski sustav je skup proizvoda koji pokrivaju sve aspekte funkcionalnosti zdravstvenog informacijskog sustava koje se koriste u primarnim, sekundarnim i tercijarnim sektorima:

» Complete.Primary – za primarnu zdravstvenu zaštitu
» Complete.HIS – za bolnice
» Complete.MBS –za financije i računovodstvo
» Complete.E-prescription
» Complete.E-Portal
» Complete.EHR – središnji potpuno funkcionalni elektronički zdravstveni zapis
» Complete.NHS (Complete.HIF) – za upravljanje zdravstvenim entitetima unutar nacionalnih zdravstvenih službi ili Zavoda zdravstvenih osiguranja
» Complete.Pub – za javne zdravstvene institucije
» Complete.E-Card – funkcioniranje zdravstvenih ID kartica

SURAĐUJMO

NAŠI PROIZVODI KONTAKT

 

Cuspis Group je osnovana 10 svibnja 2005. godine inkorporacijom prve tvrtke Cuspis: London Cuspis sa sjedištem u Londonu.

© 2005 – 2018 Sva prava pridržana

Unable to display Facebook posts.
Show error

Due to recent changes in the Facebook API it is unfortunately no longer possible to display posts from Facebook Groups. Please see this page for more information.

Pratite nas: