Izborna skupština Hrvatskog Društva za školsku i sveučilišnu medicinu

Prisustvovali smo na Izbornoj skupštini Društva za školsku i sveučilišnu medicinu koja se održala 25.svibnja 2019 u Školi narodnog zdravlja “Dr.Andrija Štampar” u Zagrebu, na kojoj se, između ostalog, biralo novo upravno vijeće i predsjednica društva.

Kao vodeći proizvođači programske podrške za djelatnost školske i sveučilišne medicine iskoristili smo priliku popričati s našim korisnicima i provjeriti zadovoljstvo korištenja programa za školsku medicinu te prijedloge za nove funkcionalnosti.

Čestitamo novoj predsjednici društva za školsku i sveučilišnu medicine dr. med. Mariji Posavec, spec. školske i sveuč. med. te cijelom Upravnom vijeću te se veselimo daljnjoj uspješnoj suradnji.

Share: