Infrastruktura

Usluge

Komplikacije i cijena postavljanja ispravnog servera i mrežnog sistema organizacije, skupa s današnjim konstantnim kolanjem IT osoblja, uzrokuju visoke troškove i složenost, ne samo za većinu kompanija, nego i za vladine te javne institucije.

Cuspisov softver u oblaku donosi realne poslovne prednosti. Trošak je niži, a postavljanje pojednostavljeno. Lakše je mijenjati softver kako bi se prilagodio raznim promjenjivim zahtjevima. Mi konstantno nadgledamo, štitimo i održavamo naš softverski i hardverski dio sistema u oblaku.

Svi naši proizvodi mogu biti isporučeni, ne samo na već postojeću infrastrukturu klijenta, već i u oblak što je naš preferirani način isporuke proizvoda, a klijentima je tako lakše koristiti naš softver.

SURAĐUJMO!

 KONTAKT

Cuspis Group osnovana je 10. svibnja 2005. godine osnivanjem prve tvrtke Cuspis: London Cuspis sa sjedištem u Londonu.

© 2005 – 2020 Sva prava pridržana

Pratite nas: