Инфраструктурни услуги

Инфраструктурни услуги

Комплексноста и трошоците при поставувањето на точни системи за сервер и мрежа, заедно со денешниот висок промет на ИТ кадарот, предизвикува премногу висок трошок и сложеност не само за повеќето компании, туку и за државните и јавните институции.

Испорака на облак (cloud)  Цуспис, носи вистински бизнис бенефиции. Трошокот е намален и поставувањето е поедноставно. Преку оваа поставеност,  полесна е промената на софтвер кој постојано би се прилагодувал на различни барања. Ние постојано ги следиме, заштитуваме и одржуваме софтверот и хардверот поставени на облак (cloud) системот.

Сите наши производи можат да се испорачуваат не само во постојната инфраструктура на клиентот, туку и во Облакот, што е нашиот најпосакуван начин на испорака на производите, бидејќи на нашите клиенти им е полесно да се фокусираат на користење на нашиот софтвер.

Заинтересирани сте за соработка?

 Контакт

Cuspis Group е основана на
10 Мај 2005 год, со инкорпорација
на првата фирма Cuspis:
London Cuspis со седиште во Лондон.

© 2005 – 2021 Сите права задржани

Следете не: