Инфраструктура

Инфраструктурни услуги

Комплексноста и трошоците при поставувањето на точни системи за сервер и мрежа, заедно со денешниот висок промет на ИТ кадарот, предизвикува премногу висок трошок и сложеност не само за повеќето компании, туку и за државните и јавните институции.

Испорака на облак (cloud)  Цуспис, носи вистински бизнис бенефиции. Трошокот е намален и поставувањето е поедноставно. Преку оваа поставеност,  полесна е промената на софтвер кој постојано би се прилагодувал на различни барања. Ние постојано ги следиме, заштитуваме и одржуваме софтверот и хардверот поставени на облак (cloud) системот.

Сите наши производи можат да се испорачуваат не само во постојната инфраструктура на клиентот, туку и во Облакот, што е нашиот најпосакуван начин на испорака на производите, бидејќи на нашите клиенти им е полесно да се фокусираат на користење на нашиот софтвер.

Да работиме заедно!

ПРОИЗВОДИ КОНТАКТ

 

Cuspis Group е основана на
10 Мај 2005 год, со инкорпорација
на првата фирма Cuspis:
London Cuspis со седиште во Лондон.

© 2005 – 2018  Сите права задржани

Unable to display Facebook posts.
Show error

Due to recent changes in the Facebook API it is unfortunately no longer possible to display posts from Facebook Groups. Please see this page for more information.

Следете не: