За нас

Историја

Cuspis Group е основана на 10 мај 2005 год. во инкорпорација на првата фирма ” Cuspis “: London Cuspis со седиште во Лондон.

Четири години подоцна, во 2009 година беа основани Cuspis Хрватска и Цуспис Македонија, по што следуваше Cuspis во Босна и Херцеговина во 2011 година, а потоа Цуспис во Р. Србија во 2015 година.

Денес компаниите од Групацијата Cuspis се компании фокусирани за испорака на софтвер со над 14 годишно искуство во развивање на софтверски решенија и советување во ИТ индустријата. Ние сме познати по нашата техничка извонредност, рентабилни производи и користење на најновите технологии.

Како наши клиенти вклучени се широк спектар на компании, владини тела и меѓународни организации. Имаме искуство со работа во Обединетото Кралство и во други земји во ЕУ, како и земји кои не се членки на ЕУ во Југоисточна Европа.

 

Да работиме заедно!

Нашите решенија Контакт


Cuspis Group е основана на
10 Мај 2005 год, со инкорпорација
на првата фирма Cuspis:
London Cuspis со седиште во Лондон.

© 2005 – 2021 Сите права задржани

Следете не: