Интерна испорака на првата фаза од софтверот за Централен управувачки систем

11/04/2018 Uncategorized

Интерна испорака на првата фаза од софтверот за Централен управувачки систем

Денес го интерно го доставивме Централниот управувачки систем до нашиот главен партнер, а се однесува за Министерството за здравство на Р. Хрватска.

Прилично сме задоволни бидејќи испораката се одвиваше во однос на договорениот термин и финансиските средства. Секако сето ова се должи на нашата експертиза во полето на изработка на софтверски решенија во областа на здравството, како и интерното управување на проекти од ваков тип.

Share: