Aplikacija za Studentski centar – veće uštede i bolja organizacija poslovanja

21/02/2020 Softver

Aplikacija za Studentski centar – veće uštede i bolja organizacija poslovanja

STUDENTSKI CENTAR MOSTAR:
– Aplikacija za evidenciju smještaja, fitnesa i kuhinje

Smještaj: Aplikacija u studentskom centru omogućuje evidenciju studenata i njihov razmještaj po studentskim domovima i paviljonima. Uz osnovne podatke o studentu, moguće je voditi evidenciju o studiju po školskim godinama te raditi ispis ugovora o smještaju i ispis pametne kartice za studenta (tzv. x-ica). Studente je moguće filtrirati po smještaju (paviljonima), sobama i ležajevima. Studentima je u svakom trenutku moguće ažurirati podatke o smještaju. Kroz izvještaje u aplikaciji je moguće vidjeti stanje praznih ležajeva, slobodnih soba, raspored studenata i pregled uplata za smještaj.

Fitnes: Modul za fitnes omogućuje evidenciju posjeta studenata fitness centru. Kroz administraciju studenata moguće je unositi i ažurirati podatke o fitnes programima na koje se studenti prijavljuju. Modul blagajne omogućuje evidenciju uplata studenata za fitnes, čime se veže na evidenciju posjeta fitnes centru. Aplikacija omogućuje pregled iskorištene i preostale količine treninga, u realnom vremenu preko evidencije posjeta u putem izvještaja.

Kuhinja: Modul kuhinje omogućuje evidenciju obroka studenata. Aplikacija razlikuje 3 vrte obroka: doručak, ručak i večeru koje je moguće pokrenuti u odgovarajuće doba dana. Za vrijeme trajanja obroka posjeta studenta se evidentira skeniranjem x-ice ili upisom imena i prezimena. U realnom vremenu je moguće vidjeti koliko studenata je iskoristilo trenutni obrok. Putem izvještaja moguće je vidjeti iskorištene i preostale obroke, zbrojno i pojedinačno za svakog studenta. Uplate za obroke se evidentiraju u modulu blagajne.

Aplikacija za studentski servis: Aplikacija za studentski servis omogućuje evidenciju radnih naloga i ugovora za studente koji su zaposleni preko studentskog servisa kod različitih poslodavaca. Uz naloge je vezana evidencija računa koje studentski servis ispostavlja poslodavcima. Moguć je pregled naloga i računa pojedinačno po studentu ili po periodu, unos iznosa po nalogu, izračun provizije i PDV-a te ispis fakture vezane za nalog.

Skraćena verzija za društvene mreže: Studentski centar Mostar koristi našu aplikaciju s kojom vrše evidenciju studenata i njihovog smještaja, studija, fitnesa i studentske menze. Također aplikacija se koristi za praćenje rada studenata preko radnih naloga i ugovora sa različitim poslodavcima. Ovakva vrsta evidencije omogućuje studentskom centru bolji pregled i praćenje svih podataka, smanjenje gužvi u menzi i na blagajni, te u konačnici veće uštede i bolju organizaciju poslovanja.

Share: