Implementiramo Integrirani zdravstveni informacijski sustav u Županiji Posavskoj

03/01/2018 Uncategorized

Implementiramo Integrirani zdravstveni informacijski sustav u Županiji Posavskoj

Županija Posavska je druga županija u Federaciji BiH gdje će biti implementiran Integrirani zdravstveni informacijski sustav, sustav koji omogućuje korisnicima u Zavodu za zdravstveno osiguranje, domovima zdravlja i ugovornim ljekarnama da kroz jedan integrirani program izvršavaju sve poslovne procese u zdravstvu.

Maja Kojundzic, direktorica Cuspis BiH je izjavila:

Kao Posavka, sretna sam zbog činjenice da je baš Posavska županija jedna od prvih koje će modernizirati svoje poslovne procese kroz korištenje našeg softverskog rješenja za zdravstveni sustav, kreiranog kako bi zadovoljio sve potrebe korisnika. Ponosna sam kad vidim da Posavina, iako mala Županija, ide u korak s vremenom i uvodi integrirani sustav gdje će svi sudionci u zdravstvenom sustavu raditi u jednom programu. Uvođenjem našeg programa, zdravstvenim se djelatnicima omogućuje praćenje svih rezultata dosadašnjih pretraga na jednom mjestu, povijesti uzimanja lijekova i mnogih drugih parametara, a ono što je najbitnije, znatno se smanjuje količina nepotrebnog ručnog pisanja koje oduzima tako puno vremena.
Uvođenjem e-recepata uvelike se olakšava proces izdavanja recepata liječnicima kao i praćenje njihove realizacije. Nadalje, samim osiguranicima će biti olakšano preuzimanje recepata, posebice onih za kronične bolesnike. Sustav je dizajniran kako bi olakšao ljekarnama izdavanje lijekova po receptima jer je u proces izdavanja recepata ugrađena sva poslovna logika kao i fakturiranje prema Zavodu za zdravstveno osiguranje. Najveće benefite od korištenja ovako naprednog i modernog rješenja na kraju ima Zavod, jer će konačno moći u realnom vremenu pratiti propisivanje i realizaciju recepta kao i preuzimati elektronske račune po izdanim receptima iz ljekarni.“

Share: