Izdvajanje Poslovnih Projekata

Prednosti izdvajanja usluga

Našim klijentima softverske projekte isporučuju visokokvalificirani projektni timovi. To se odnosi na softver razvijen od strane Cuspisa i/ili drugih tvrtki.

Naši projektni timovi imaju svu moguću stručnu podršku unutar Cuspis grupe, bez obzira na lokaciju. Na taj način lokalni timovi profitiraju od znanja cjelokupne organizacije.

SURAĐUJMO

Naša rješenja Kontakt


Cuspis Group osnovana je 10. svibnja 2005. godine osnivanjem prve tvrtke Cuspis: London Cuspis sa sjedištem u Londonu.

© 2005 – 2021  Sva prava pridržana

Pratite nas: