Сертификат од страна на Хрватскиот Фонд за Здравствено Осигурување

16/11/2017 Uncategorized

Сертификат од страна на Хрватскиот Фонд за Здравствено Осигурување

Cuspis Croatia е првата компанија на која и е доделен софтверски сертификат од страна на Хрватскиот Фонд за Здравствено Осигурување за Информатички Систем за Микробиологија.

Share: