Integrirani zdravstveni informacijski sustav

Integrirani zdravstveni informacijski sistem

Zdravstveni sistem prilika!

Podrška kliničkom odlučivanju
Upravljanje bolestima
E-naručivanje
E-recepti
Integration & standards
Integracija i standardi
Sistem medicinskog izdavanja računa
Sistem medicinskog kodiranja
Sistem medicinskih uređaja
Sistem medicinskog raspoređivanja
Upravljanje terapijom
Telemedicina/povezano zdravlje
Elektronski zdravstveni karton

Bolnički informacijski sistem
Informacijski sistem za finansije i računovodstvo
Sistem upravljanja ordinacijom
Sestrinska dokumentacija
Sistem upravljanja stacionarnom ordinacijom
Sistem arhiviranja slika
Elektronski zdravstveni karton

Pub IHIS nudi softverske alate za epidemiološka zdravstvena istraživanja i javne zdravstveneordinacije.

Pomaže im da angažiraju zajednice i individue u procesima promjena ponašanja i okoliša. Softver pruža unificirane registre i tablice kodova te opisuje statističke pojave zdravstvenih problema. S tim podacima, mogu se definirati strategije i alati za intervenciju, prevenciju,
promociju zdravlja i zdravog življenja.

Web portal E-zdravstvo je mjesto gdje pacijenti i stručnjaci imaju pristup javno dostupnim informacijama kao i sigurnim ličnim podacima, sukladno svojim korisničkim pravima i ulogama. Portal povećava produktivnost organizacije, unapređuje korisničko iskustvo i dijeljenje podataka o pacijentu sa samim pacijentom.

Baza podataka osiguranih osoba, uključujući njihove police osiguranja, naknade i historijski prikaz daje jedinstveni prikaz podataka i informacija vezanih uz zdravstveno osiguranje i menadžment koja nacionalnim zdravstvenim službama i Zavodima zdravstvenih osiguranja omogućuje pružanje prvoklasnih usluga osiguranicima kao i smanjenje medicinskih prevara, odbijanja zahtjeva, nepotrebnih ili dupliciranih dijagnostičkih testova i kvalificiranosti.

Upotreba tehnologije zdravstvenih E-kartica omogućuje kreiranje ‘jednog mjesta
identifikacije’.
To omogućuje zdravstvenim radnicima olakšano prepoznavanje pacijenata, brzi uvid u klinički relevantne informacije te promjenu informacija o pacijentu, iako je pacijent prijavljen u drugoj zdravstvenoj ustanovi.

Complete.IHIS – Integrirani zdravstveni informacijski sistem (IZIS)

Danas je u zdravstvu više nego ikad potreban informacijski sistem. Konstantno rastuća očekivanja investitora, vlada, regulatora i općenito javnosti skupa s trendom sve starije populacije zahtjeva konstantne nadogradnje.

Complete.IHIS, ˝IIntegrirani zdravstveni informacijski sistem je skup proizvoda koji pokrivaju sve aspekte funkcionalnosti zdravstvenog informacijskog sistema koje se koriste u primarnim, sekundarnim i tercijarnim sektorima:

» Complete.Primary – za primarnu zdravstvenu zaštitu
» Complete.HIS – za bolnice
» Complete.MBS –za finansije i računovodstvo
» Complete.E-prescription
» Complete.E-Portal
» Complete.EHR – središnji potpuno funkcionalni elektronski zdravstveni zapis
» Complete.NHS (Complete.HIF) – za upravljanje zdravstvenim entitetima unutar nacionalnih
zdravstvenih službi ili Zavoda zdravstvenih osiguranja
» Complete.Pub – za javne zdravstvene institucije
» Complete.E-Card – funkcioniranje zdravstvenih ID kartica

Cuspis Group osnovana je 10. svibnja 2005. godine osnivanjem prve tvrtke Cuspis: London Cuspis sa sjedištem u Londonu.

© 2005 – 2021 Sva prava pridržana

Pratite nas: