Во разговор со Винко Којунџиќ, директорот на Cuspis Group за Techcrunch Disrupt Berlin

08/12/2017 Uncategorized

Во разговор со Винко Којунџиќ, директорот на Cuspis Group за Techcrunch Disrupt Berlin

Винко Којунџиќ, директорот на Cuspis Group  во разговор со Lucy Spencer од ITU News, портал на ITU, специјализирана агенција на Обединетите нации за ICT за неговите впечатоци на Techcrunch Distrupt Berlin 2017..

Вештачката интелегенција овие денови е главна тема, дури и на некој начин поголема од blockchain бидејќи има многу поголем потенцијал и удел денес во бизнисот и во секојдневниот живот. Мислам дека во овој момент не ни може да замислиме колкава е можноста за примена на вештачката интелегенција во сите свери. Кога велам така, тука мислам за блиска иднина, односно следните неколку години, поточно пет, каде мислам дека примената и употребата ќе биде значајно поголема.

Share: