Втора имплементација на нашиот сеопфатен софтвер е-Рецепт во Федерацијата БиХ

05/03/2018 Uncategorized

Втора имплементација на нашиот сеопфатен софтвер е-Рецепт во Федерацијата БиХ

Денес со употреба стартуваше софтверот е-Рецепт во Зеничко-добојската област. Станува збор за втора имплементација на нашиот софтвер во Федерацијата БиХ кој вклучува сеопфатен процес на на препишување и реализација на рецепти со сите пропратни правила. Софтверот ни овозможува на докторите лесно препишување на лековите и нивна реализација, додека пациентите се ослободени од целата физичка документација но мора да се наведе дека посебно им е олеснет пристапот до лековите на оние пациенти кои најмногу им се потребни а тоа се пациентите со хронични болести.

Share: