За нас

Историја

Cuspis Group, софтверска компанија која се занимава со развој на софтвер и управување со проекти преку своите компании во Велика Британија, Босна и Херцеговина, Хрватска i Северна Македонија. Компанијата има преку 16 години искуство во развивање на софтверски решенија, консултантски услуги во IT индустријата, графички и видео дизајн, управување со проекти и дигитални кампањи на социјалните медиуми.

Значајното искуство стекнато во временски период од повеќе од една декада, се темели на управување и имплементација на големи софтверски проекти и решенија.

Пример за типичен проект е имплементација на националната апликација за вакцинација  и централниот систем за следење на вакцинацијата (тоа е централен систем преку кој се следи процесот на вакцинирање во кој се води евиденција за секоја вакцина посебно со својот сериски број; целата имунизација во целата држава (Република Хрватска) се одвива преку централниот систем кој е поврзан со сите установи и доктори, и јавна апликација за пријава за вакцинирање преку кој секој граѓанин може да се пријави за својата доза).
● внес на сите здравствени установи во Република Хрватска
● комуникација со Министерството за Здравство и Владата на Република Хрватска
● известување за статусите
● интеракција преку IT услуги кој имаат инсталирано IT софтверски решенија за оние кои спроведуваат здравствени услуги преку веб сервиси
● интеракција со оние кои спроведуваат здравствени услуги а неможат да се поврзат со централниот систем
● одджување на работилници
● ажурирање и надоградба на централниот систем

Софтверски решенија по потреба и сопствени софверски решенија се всушност главната дејност и она што Cuspis Group го работи, како и сложеноста на дизајнот и развојот на истите:
● aархитектура и дизајн на софтвер преку кој се поврзаа 87 субјекти на средишната точка со цел фактурирање на нивните услуги и систем за наплата
● дизајн на веб решенија за субјекти кој неможат да се поврзад преку своите решенија преку веб сервиси
● дизајн на решенија за субјекти кои ќе се поврзат преку своите постоечки софтверски решенија користејќи веб сервиси (SOAP, JSON, FHIR веб сервиси)
● 87 субјекти со 10.000 корисници
● 11.000.000 фактури со 170.000.000 ставки на годишно ниво
● логички и деловни контроли
● проекција за оптеретување на податоци
● оптимизацијски дизајн (времето на одговор на веб сервисите, времето на вчитување на веб страницата)
● интеракција помеѓу корисникот и корисничката служба исклучиво преку кориснички софтвер
● интеракција со други системи: собирање на податоци, дизајн на импортирање и експортирање на дата бази податоци
● дизајнирање и архивирање на податоци
● 700.000 јавни корисници
● 1.000.000 редови код

Нашите клиенти доаѓаат од широк спектар на дејности, државни установи и меѓународни организации.  Имаме искуство со работа со клиенти од Велика Британија и земји од Европската Унија, како и земји од Југоисточна Европа.

 

Заинтересирани сте за соработка?

 Контктирајте не


Cuspis Group е основана на
10 Мај 2005 год, со инкорпорација
на првата фирма Cuspis:
London Cuspis со седиште во Лондон.

© 2005 – 2022 Сите права задржани

Следете не: